Jdi na obsah Jdi na menu
 


2002

31. 12. 2002

 leden Tříkrálová sbírka – organizační pomoc Skautům

 únor Dobrovolníci – prezentace činnosti sdružení na diskusním fóru v rámci kampaně „30 dní pro občanský sektor“

 březen – Evropský bleší trh – společný česko – rakouský projekt podporující setkávání českých a rakouských dětí a na seznámení s EU

 dubenVelikonoční dílna v ZŠ Slavonice

 dubenSpolečně vařit - společný česko – rakouský projekt podporující setkávání českých a rakouských dětí

 duben – pomoc oddílu Skauta při pořádání Čarodějnic

 květen – otevření výstavních prostor v Galerii Slavonice – „Jarní výstava“ obrazů Z. Krajčovičovej, K. Reynolds, M. Burdové a A. Králové

 květenTisk na látku - společný česko – rakouský projekt podporující setkávání českých a rakouských dětí

 květen – vypracování podkladů pro žádost o zapsání kapličky Dobrá voda na seznam nemovitých kulturních památek

 květen – loutkářská dílna pro děti - společný projekt místních občanských iniciativ v rámci projektu Slavonicko – kouzlo zapomenutého dědictví

 květen – Fotografická dílna I. – společný projekt místních občanských iniciativ v rámci projektu Slavonicko – kouzlo zapomenutého dědictví

 květen – zahájení akce „Rehabilitační plavání pro slavonické děti“ podpořené rakouskou obcí Dobersberg

 červenProcházka do minulosti - společný česko – rakouský projekt podporující setkávání českých a rakouských dětí zaměřený na seznámení s archeologickými lokalitami

 červenCesta pohádkovým lesem – účast na celoměstské akci pro děti

 srpen – zajištění překladu do francouzštiny  Malého průvodce po slavonických památkách  jazyková mutace k již vydanému průvodci

 září – 10 denní zájezd do Chorvatska pro slavonické děti – ve spolupráci se ZŠ Slavonice

 říjen – 4  denní zájezd do Olomouce pro slavonické děti – ve spolupráci se střediskem Junáka

 říjen – přednáška prof. Vladimíra Nekudy o objevení středověké vesnice Pfaffenschlag, 65 účastníků, jednalo se o první přednášku prof. Nekudy ve Slavonicích od objevení této archeologické lokality

 listopad- prosinec - výstava výstupů projektu Interpretace místního dědictví v Galerii Slavonice 

 prosinec návštěva textilní manufaktury a tkalcovského muzea Strmilov, Okresního muzea J. Hradec a Galerie Špejchar v Dolním Skrýchově

 prosinec  dokončení projektu Od ovce k vlně ( výtvarná dílna, didaktické listy)

 prosinec Betlémské světlo – tradiční živý Betlém na náměstí – pomoc Středisku Junáka Slavonice, spojeno se sbírkovou akcí Pomozte dětem

 průběžně  Sbírka Pomozte dětem

 příprava nominačních podkladů pro UNESCO

 projekt „Od ovce k vlně“ podpořený z grantového programu nadace OSF Praha

 účast na projektu Slavonicko – kouzlo zapomenutého dědictví podpořeného nadací Partnerství

 pořádání výstav a kulturních akcí v Galerii Slavonice ( výstava obrazů ak. mal. Rossi, ak. mal. Procházky, keramických objektů rakouské výtvarnice E. Schwendingerové, výstava fotografií

 spolupráce s rakouským spolkem Kulturbrücke Fratres (program přiložen jako příloha)

 spolupráce s GIZ Dobersberg (Impulsní centrum pro přeshraniční spolupráci)